About usMain activitiesReferencesMachinery rentalContacts sk

References

Company NOREK was established in 1991 participating on following constructions since the time:

  • Fast track VSŽ - Košice
  • Metal Works Krompachy
  • Railway station Kriváň - renewal of station rail
  • Locomotive depot Plešivec
  • Haniska - deport ŠRT
  • Engineering constructions - Pereš bridge
  • DPMK Košice
  • Container transship center - Čierna nad Tisou

Prvá stavba, ktorou sa prezentovala naša firma je rekonštrukcia rýchlodráhy Košice — VSŽ v dĺžke 7 kilometrov v celkovom rozsahu prác 20 000 000 Kčs.
Dátum začatia stavby: 15.5. 1991.
Dátum ukončenia stavby: 30.9. 1991.


DPMK - električková trať Nám. Osloboditeľov - Barca.
Celkový náklad: -.
Dátum začatia stavby: -.
Dátum ukončenia stavby: -.


Kovohuty Krompachy, oprava vlečky.
Celkový náklad: 3 425 000 Kčs.
Dátum začatia stavby: 1.9. 1991.
Dátum ukončenia stavby: 17.9. 1991.
Stavba prebehla pri čerpaní minimálnych časov.

 

 Contacts


NOREK spol. s r.o.
Husárska 72
040 11 Košice

tel.: + 421 905 906 301

e-mail: norek@norek.sk
www.norek.sk